TỔNG QUAN DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN

Ngày nay, an ninh thông tin đang phát triển rất mạnh mẽ. Nhưng các tổ chức và doanh nghiệp vẫn khó phát hiện và xử lý các cuộc tấn công mạng. Lý do chính là họ đang bảo mật thông tin theo cách truyền thống. Để đảm bảo An ninh mạng, các tổ chức và liên doanh tập trung vào việc xây dựng “tường thành”. Cách tiếp cận này rõ ràng không hiệu quả nếu không có các kỹ năng và dịch vụ phù hợp. Vì vậy, tư duy nên thay đổi thành “phòng thủ tốt nhất không chỉ là phòng thủ mà là tấn công“.

Với sự phát triển hiện nay,

Công nghệ thông tin ngày càng gắn liền và đóng vai trò lớn với các công việc hằng ngày của mỗi cá nhân. Có thể nói, công nghệ thông tin đã trở thành chìa khóa then chốt trong nhiều lĩnh vực. Tầm quan trọng của nó đang dần được khẳng định. Điều này đòi hỏi các tổ chức và các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng hệ thống thông tin của họ không bị xâm phạm và hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng. Khi một cuộc tấn công mạng được thực hiện, nó có thể gây ra những tổn thất về tài chính cũng như uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp. Vì thế, An toàn Thông tin đảm nhận một trọng trách khổng lồ trong việc hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo cho họ có thể chống lại các cuộc tấn công mạng.

Cyber Security Surveillance, ORYZA Systems, an ninh mạng
Cyber Hacker, ORYZA Systems, an ninh mạng

Chúng ta đang sống trong một môi trường công nghệ thông tin thay đổi nhanh chóng,

cùng với đó là những cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp. Do đó, các doanh nghiệp rất dễ bị tấn công bởi tội phạm mạng. Dẫn đến việc bị mất mát các dữ liệu quan trọng. Đối mặt với những lo âu và thách thức. Các tổ chức, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào các giải pháp ATTT. Tuy nhiên thực sự không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ và giám sát hệ thống thông tin để chống lại các cuộc tấn công mạng có chủ đích.

Ngành dịch vụ an toàn thông tin nói riêng và ngành CNTT nói chung đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên các tổ chức, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc phát hiện và xử lý các cuộc tấn công mạng. Lý do chính là vì họ đang áp dụng những phương thức bảo mật thông tin theo cách truyền thống. Để đảm bảo ATTT, các tổ chức, doanh nghiệp đang tập trung vào việc làm cho “pháo đài của họ mạnh hơn và hào sâu hơn”. Cách tiếp cận này rõ ràng không hiệu quả nếu không có các kỹ năng phù hợp. Vì thế, tư duy nên thay đổi thành “phòng thủ tốt nhất không chỉ là phòng thủ mà là tấn công”.

Lý do đó, Trung tâm ATTT ORYZA (ORYZA Cyber Security Center) được thành lập. Nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo an toàn thông tin, quyền riêng tư. Bằng cách cung cấp các dịch vụ an ninh mạng được thiết kế đơn giản, hiệu quả. Phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cybersecurity, ORYZA Systems, an ninh mạng

Những dịch vụ an toàn thông tin mà ORYZA Systems đang cung cấp:

Cyber Monitoring, ORYZA Systems, an ninh mạng, giám sát an toàn thông tin
Penetration Testing, ORYZA Systems, an ninh mạng, đánh giá an toàn thông tin
Vulnerability Assessment, ORYZA Systems, an ninh mạng, dò quét, phân tích lỗ hổng
Security Auditing, ORYZA Systems, an ninh mạng, kiểm tra cấu hình bảo mật
Threat Hunting, rà soát mã độc, ORYZA Systems, an ninh mạng
Security Consulting, tư vấn tổng thể an toàn thông tin, ORYZA Systems, an ninh mạng

Quý khách có thể tham khảo các dòng camera của ORYZA qua các đường dẫn dưới đây:

Hoặc truy cập vào website: http://store.oryzasystems.com/ . Để có thể theo dõi những sản phẩm đa dạng về công nghệ thông tin của ORYZA Systems.